Annonse


OK OBOS og Telenor-avtale

Telenor og OBOS/ NBBL har inngått avtaler om å samarbeide når det gjelderIT og teletjenester i borettslag. Klagerne mente at Telenor sikret segurettmessige konkurransefortrinn, og sendte klagen inn forKonkurransetilsynet, ifølge Aftenposten onsdag.

Tilsynet griper ikke inn: De konkurransemessige virkningene er begrenset,heter det i svaret til klagerne.

Telenor har inngått en avtale med OBOS og NBBL. Målet for borettslagene erå oppnå lavest mulig pris for 240 000 husstander for elektronisketjenester. Dette mente konkurrentene var et forsøk på å binde opp markedetfør det blir liberalisert i 1998. Men Konkurransetilsynet mener at detligger så få konkrete vedtak i avtalene at det ikke vil hindre andre å fåtilgang til markedet