Annonse


Kommunene i ond sirkel

Tapping av teknisk kompetanse fra kommunale etater til privat næringsliv, bekymrer presidenten i Norske Sivilingeniørers forening (NIF), Odd Ragnar Lorentsen.

Ikke konkurransedyktig
Ut fra NIFs medlemsregister har denne utviklingen skutt fart de tre siste årene.
Kommunene har ikke vært i stand til å ta vare på sine faglige ressurspersoner, samtidig som krav til teknisk og faglig kompetanse øker. Dette er et resultat av dagens lønnspolitikk. Kommunene er overhode ikke konkurranse dyktige i forhold til det private næringsliv.

«Ond sektor»
– Kommunene driver ofte ren yrkesopplæring for privat sektor, uten å selv kunne hente gevinsten av dette. Kommunene er havnet i en ond sektor, sier Lorentsen.
– Viktige oppgaver innenfor miljøvern og infrastruktur blir skadelidende når kommunene ikke lenger har den nødvendige kompetansen.

Annonse