Annonse


Origo på egen kjøl

Dagens Næringsliv skriver at dette faktum ble presentert for redaktør Cecilie Norland og hennes stab fredag ettermiddag. Telenor trekker seg etter en overgangsperiode ut av Origo og gir bort de redaksjonelle produktene til staben på omlag 30 personer. Index-produktene og CD-ROMmet tar imidlertid Telenor med seg inn i Scandinavian Online.
Cecilie Norland har alt startet arbeidet med å finne nye eiere, noe også Telenor vil bidra aktivt med. Og der er som kjent Telenor flinke.
Origo har en klar nisjeprofil og har som sådan gode muligheter for å profilere seg på Internett.
I det redaksjonelle miljøet i Norge blir beslutningen hos Telenor hilst velkommen. Mange har nemlig vært temmelig skeptiske til Telenors tendenser til å blande rollene som netteier, nettdistributør og innholdsleverandør.

Annonse