Annonse


Nøkkelpersoner går

Bukkevold blir strengt tatt ansatt i SUN Sverige, men skal som nevnt arbeide i Norge og dele hus med Skrivervik Data.
Tidligere har PC-sjef Per Olav Ingier og systemsjef Per Steenseth gått fra Digital til Niklas Data. Ifølge Inside Data vil tungregneeksperten Martin Ringel begynne hos HP og ytterligere tre andre avdelingsledere slutte om kort tid. En slik tapping av nøkkelfolk må skape problemer på Skullerud.