Annonse


NetCom først i verden

– Hittil har ingen gjort så omfattende tester av frekvenshopping med tett gjenbruk av frekvensene. Kapasitetsbegrensninger gjør at mange mobiloperatører ønsker å vite hva de kan tjene på å benytte frekvenshopping i sine nett, og nå er vi i ferd med å finne svaret, sier radioplanlegger Jan Ugland i NetCom til Dagens Telecom.

Fire ganger dagens kapasitet
– Med tett frekvensgjenbruk økes antallet tilgjengelige frekvenser, men forstyrrelser oppstår fordi flere samtaler deler samme frekvens. Når radioforbindelsene hopper mellom flere frekvenser under samtalens gang, kan samtalene tåle forstyrrelser hvis det ikke skjer for ofte. Teoretiske studier har vist at det er mulig å øke dagens kapasitet opp til fire ganger med frekvenshopping, sier Ugland.

Lekeplass
– Frekvenshopping er en standard funksjon i GSM-900 og DCS-1800, men testene blir utført i DCS-1800 båndet fordi vi ikke kan teste i det vanlige GSM-nettet uten å forstyrre abonnentene våre. I denne startfasen er DCS-1800 båndet en lekeplass for oss ingeniører, hvor vi har mulighet til å gjøre slike tester uten konsekvenser for kundene, sier Ugland.

Prøvekonsesjon
Både Telenor Mobil og NetCom fikk tildelt prøvekonsesjon for DCS-1800 i juli 1995, og NetCom forventer å få tildelt permanent konsesjon i løpet av neste år. I følge rådgiver Tore Røraas i Statens Teleforvaltning er målet at Stortinget skal tildele permanente konsesjoner i løpet av våren 1997.

Annonse