Annonse


Økt telefonbruk

Telenor Bedrift har til og med tredje kvartal omsatt for 7 035 millioner kroner. Dette er en sterk økning i forhold til fjoråret da omsetningen var på 5 769 millioner for samme periode. I følge Telenor Bedrift skyldes omsetningsveksten i hovedsak oppkjøp av nye selskaper i 1995 og 1996.

En nedgang på 67 millioner kroner i resultat før skatt skyldes svakere utvikling i massemarkedet og økte produkt- og utviklingsskostnader for nettbaserte produkter.

En del av underskuddet skyldes også endringer i interne regnskapsprinsipper og kostnader i forbindelse med å bygge opp en ny tjeneste for småbedrifter.

Telenor Bedrift omsatte i 1995 for kr 8 201 millioner kroner. Dette er 35 prosent av Telenor-konsernets omsetning.