Annonse


Informasjon på nettet

De tre selskapene mener at det er en mangel på informasjon om globale marked, og spesielt for områder under utvikling i Øst-Europa, statene i det tidligere Sovjetsamveldet, Afrika, Asia, Latin-Amerika og landene rundt Stillehavet.

Over to millioner artikler vil bli lagt i basen årlig. Selskapene bak den nye tjenesten mener at brukerne finnes hos bedrifter, myndigheter og blant akademikere som forsker for næringslivet.

Prosjektet er det første mellom samarbeidspartnerne. Tjenesten skal være klar for levering i 1997.

Første skritt for de tre vil være å etablere en informasjonsbank, som blir liggende i London. Financial Times skal stå for den tekniske gjennomførelsen.