Annonse


Fore satser på ATM

Fore har lenge vært langt fremme i den tyngre del av ATM-markedet, selv om selskapet vel aldri klarer å vinne tilbake den posisjonen det hadde på begynnelsen av 90-tallet.

Dengang var Fore først ute med kommersielle ATM-løsninger og kunne dominere markedet.

Men selskapet ønsker åpenbart å holde seg i forkant av utviklingen. Derfor har Fore reist til Cambridge, England, for å kjøpe Nemesys Research, som i dag leverer ATM-baserte videoløsninger til brukere over hele verden.
Nemesys er spesielt engasjert innen felter som fjernopplæring, telemedisin, videodistribusjon, videokonferanser og fjernovervåking.

Video vokser raskest
Nettopp disse områdene er den delen av ATM-markedet som vokser raskest. En undersøkelse utført av analysebyrået Dell’Oro viser at såvel sluttbrukere som nettverksbransjen mener at videobaserte applikasjoner er den viktigste årsaken til det stadig økende båndbreddebehovet verden rundt.
Fore har derimot tradisjonelt vært sterkere på vanlig dataoverføring, og hadde følgelig et reelt behov for å skaffe seg ekspertise innen billedbehandling og video over ATM.

Med Nemesys-oppkjøpet skaffer selskapet seg produkter som bringer ATM-basert video helt frem til skrivebordet.

Annonse