Annonse


Samler Helse-Norge

– Dette blir en lukket fagmesse der telemedisin vil være et viktig tema. Det er ingen tvil om at de fleste norske sykehus sliter med mange uløste oppgaver på dette området. Sykehus-Norge har gjennomgående lite gjennomtenkte IT-løsninger, utstyret er gammelt og ofte sitter de på EDB-utstyr som sjelden eller aldri er i bruk, sier prosjektleder for messen, Aase Håpoldøy, til Telecom Revy.

Hun håper fag- og innkjøpsmessen vil bidra til å gi norsk helsepersonell nye impulser og mulighet til å treffe kolleger på tvers av faglige skillelinjer.– Hvis du i dag skal på en større fagmesse for helsepersonell, må du ut av landet. Det er derfor på høy tid at vi får en slik messe i Norge, sier Håpoldøy.

Ulykkesøvelse
Sammen med innkjøpere fra Haukeland Sykehus og Bergen kommune har hun valgt ut de firmaene som skal være med på messen. Telenor Bedrift har allerede reservert et større areal, og vil i første rekke vise sine produkter innen telemedisin og medisinske nødmeldingssystemer. Sammen med brannvesenet, politiet, Røde Kors, Norsk Luftambulanse og AMK-sentralen ved Haukeland sykehus vil Telenor dessuten være med blant aktørene under en større demonstrasjon ute på avslutningsdagen der emnet er brann/ulykke.

Stor interesse
– Det er så langt vist stor interesse for messen. Av de utstillere som er påmeldt er cirka 20 prosent lokale bedrifter, de øvrige er fra Oslo, Trondheim og kysten rundt, opplyser Håpoldøy.

Arrangør er Messeselskapet i Bergen, og hovedkomitéen for arrangementet består av Bjarte Børkje (sjeflege ved Haukeland sykehus), May Tanner (avdelingssjef i Norsk sykepleierforbund), Aril Andresen (daglig leder i Vest-Hjelp), Hermann Albert (forbundssekretær i Norsk kommuneforbund), Frank Berntsen (salgssjef i Telenor Bedrift), Britt Eide (forbundsleder i Den norske jordmorforening), Håkon Reigstad (sekretær i LO), Jan Herland (innkjøpsleder i Helse- og sosialtjenesten i Bergen kommune) og Jo Høyer (informasjonssjef ved Universitetet i Bergen).