Annonse


Netscape til Norge

– Det er tatt en beslutning om å etablere oss i Norge med eget kontor – trolig mot slutten av første halvår 1997, sier Rosseland til Dagens Telecom. Hvor mange ansatte, hvor etableringen skjer, hvem som blir sjef og nøyaktig når er ennå ikke avgjort, men etter det Dagens Telecom erfarer vil kontoret bli lagt til Oslo.
I Sverige har Netscape fire ansatte, i Danmark tre. Når nå Norge og Finland står for tur, er det grunn til å tro at bemanningen der vil ligge på nivå med det man finner i Sverige og Danmark.

Fordel for Nocom
Terje Rosseland avkrefter at han er aktuell for noen av stillingene ved det norske kontoret. Han vil fortsatt være å finne i Paris som såkalt “European Business Development Manager” med spesielt ansvar for området publishing og media.
– Vi vil bygge opp vårt nett i Norge med vår nåværende representant Nocom, som til nå har gjort en meget god jobb for oss. En etablering av et eget Netscape-kontor tror jeg vil være en fordel også for Nocom, som dermed får enda bedre muligheter til å konsentrere seg om salg av Netscapes produkter, sier Rosseland til Dagens Telecom.

Intranett i fokus
Rosseland var fredag i Norge for å presentere Netscapes resultater av selskapets samarbeid med Hewlett-Packard. HP og Netscape har siden mai i år samarbeidet nært på intranett-siden, som er det segmentet Netscape nå har satt hovedfokus på. Det er i intranett-markedet veksten er størst og hvor det er mest penger å tjene – det være seg for Netscape så vel som for Hewlett-Packard.
Den halvårige HP/Netscape-alliansen har allerede ført til konkrete resultater, deriblant har HPs OpenView og OpenMail blitt integrert med Netscapes SuiteSpot. Netscape har også valgt HP til global support- og opplæringspartner, og i forrige uke ble det kjent at HPs rammeverk for kryptering ICF (International Cryptography Framework) samt dets sikkerhetsprodukt Praesedium også støttes av Netscapes klient- og serverprodukter.
– Hewlett-Packard velger kynisk den beste partneren på hvert eneste området. Og det er min bestemte oppfatning at Netscape er bedre på server-siden enn f.eks. Microsoft. Hvilken browser folk velger i enden er mer likegyldig, sier produktsjef Olav Folkestad i HP Norge.

Økt produktivitet
Hewlett-Packard Norge AS er et eksempel på et selskap som tar sin egen intranett-medisin. I følge Folkestad benytter Hewlett-Packard (HP) verdens største private TCP/IP-nettverk, et verdensomspennende intranett bestående av 75.000 PCer, 23.000 unix arbeidsstasjoner, mer enn 6000 servere betjener 112.000 ansatte. Til sammen overføres i overkant av åtte terabyte (billioner tegn) med informasjon hver eneste måned over HP-nettverket.
– Det er ingen tvil om at vårt intranett i sterk grad har bidratt til selskapets finansielle suksess. For eksempel er omsetningen per ansatt mer enn fordoblet de siste fem årene, og nettet har gitt oss en sterk økning i effektivitet og fleksibilitet, sier Folkestad. Nettet tas blant annet i bruk til overføring av produkt- og selskapsinformasjon, salgsrapporter og konstruksjonstegninger – kort sagt dokumentutveksling i stor skala. Hver eneste dag sendes det over halvannen million e-post-meldinger over firmaets intranett som driftes av kun fire (!) personer.
HP er et godt eksempelet på at et intranett kan ha avgjørende betydning på kostnader, kvalitet og tilgjengelighet til informasjon.

Annonse


Annonse


Annonse