Annonse


Nær ved å løse gåten?

Madge Networks har som mål å eliminere gapet mellom dagens nettverk for overføring av data og bilder. Den nye modellen for et fellesnett baseres på MadgeOne-arkitekturen som kombinerer ATM og LAN svitsjing for å kunne levere flere tjenester i sann tid over et nett. Kombinasjonen skal gjøre det mulig å bruke kun et nettverk for å bygge globale og skalerbare løsninger for videokonferanser.
– Vi har arbeidet i to år for å utvikle MadgeOne, som er den første arkitekturen for overføring av flere tjenester i et nett, sier markedsutviklingsleder i Madge Networks Nordic, Johnny Hermansen til Dagens Telecom.

Eksisterende utstyr
Madges modell for videonettverk gjør det mulig å benytte eksisterende utstyr ved at de integrerer LAN-miljøer som Ethernet og Token Ring. Madge planlegger også tilleggsprodukter for å gjøre det mulig å koble seg til høyhastighets video nettverk og en LAN videoport for samband mellom infrastrukturer basert på LAN og ISDN.

Tale, data og bilde
– Man må planlegge for fremtiden og investere langsiktig i nettverksløsninger som kan ivareta fremtidige behov, sier Hermansen. Målet er å kunne overføre alle tjenester over et nett, men foreløpig mangler en del av den nødvendige teknologien for å kunne gjennomføre dette. Standarder for overføring av video eksisterer og Hermansen forventer at standarder for å overføre applikasjoner for telefoni over ATM blir fullført i løpet av neste år. Når telefoni integreres over LANet kan bedriftene, i følge Madge, spare opp til 55 prosent av kostnadene ved å ha telefon.

Annonse