Annonse


Helsesjekk i EU

Ingen vet noe om helserisiko og mobiltelefoni, til tross for at det de siste årene er brukt millioner til å se på hvilke farer det eventuelt kan medføre å bruke slike telefoner. Blant annet har EU nedsatt en ekspertgruppe som konkluderte med at det ikke er mulig å bevise at mobiltelefonene medfører noen risiko.

Egne jobber
Men ekspertgruppen mener at man heller ikke har motbevist det og anbefaler derfor EU-kommisjonen å videreføre forskningsprosjektet som en del av de felleseuropeiske forskningsprosjektene..
Dermed klarer i hvert fall ekspertene å berge sine egne jobber. Kommisjonens avgjørelse om videre forskning er ventet innen årsskiftet.

Epidemisk mobilbruk?
Kommisjonens ekspertgruppe består av ti ledende kapasiteter innen biologi, nevrofysiologi, epidemiologi (!), eksperter på beskyttelse mot elektromagnetisk stråling og teleingeniører.

Den ble opprettet i oktober 1995 for å forberede en plan for hvordan man skulle undersøke de elektromagnetiske strålene som kommer fra mobiltelefonene. Gruppen skulle altså ikke selv forske, den skulle bare undersøke forskningsresultater fra hele verden og på bakgrunn av dette finne ut om det var nødvendig å gjøre noe.

Annonse


Uavhengig forskning
Det handler altså først og fremst om mulig innvirkning fra mobiltelefonene på levende vev, genetikk, risiko for kreft, effekt på immunforsvaret og nervesystemet, samt mulige epidemiologiske virkninger.

Nå skal altså EU-kommisjonen vurdere i hvilken grad det er nødvendig å videreføre prosjektene. Målet er blant annet å sikre seg uavhengig forskning, siden det er en utbredt oppfatning at forskningsresultatene hittil har vært betalt av teleindustrien.