Annonse


Kraftsatsing av Ericsson

– Den hittil største kontrakten av dette slaget, sier direktør Alan Atkins i Ericofas.

Den svenske telekommunikasjonsoperatøren Tele2 bruker kraftledningene for å lage et alternativt nett. Ledningene leies ut av det svenske energiselskapet Kraftnät.

Den 82 mil lange forbindelsen mellom Stockholm og Malmø vil komplettere forbindelser, som begge byene har med Gøteborg. Inne i denne trekanten er det også flere tverrforbindelser. Totalt blir det et ledningsnett på omtrent 200 mil.

Utbyggingen skal gjøres av Ericofas, som er et selskap som eies av Focas Ltd. og Ericsson Cables. Selve arbeidet skal gjøres mellom mars og august i 1997. Kontrakten er verdt 75 millioner kroner.