Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vekst for Call centre

Nærmere 670.000 mennesker vil ha sitt arbeid i Call Centre i Europa innen år 2001. Det er framveksten av direktesalg via telefon og behovet for telefonbasert kundeservice som er årsaken til veksten.

Tallene stammer fra en undersøkelse utført av Datamonitor. I undersøkelsen blir det pekt på at det er spesielt innen finassektoren og varehandel den største økningen vil komme.

Bank- og forsikringstjenester vil i stadig større grad foregå via Call centre i følge undersøkelsen. For varehandel er det salg av typen TV-shop og direktesalg mot hjemmene som har det største potensialet.

Størst framvekst ventes i Storbritania med 250.000 ansatte i bransjen, deretter kommer det tyske markedet med i underkant av 150.000.
Annonse
Stikkord: Mobil