Annonse


Svensk tele til Brasil

De brasilianske televerkene Telerj og Embratel kjøper nettverk og overføringsutstyr for å bygge ut telekommunikasjonstjenestene i Brasil.

Utbyggingen av telenettet vil først og fremst gjelde storbyene i Brasil: Sao Paulo, Rio de Janeiro og Brasilia.

Ett annet av brasils televerk – Telesp – (Telecomunicacoes de Sao Paulo) har nylig undertegnet en kontrakt med Motorola på nesten 700 millioner.

Motorola skal bygge ut et mobilnett for over 100 000 abonnenter i Sao Paulo. Nette skal overleveres i 1997.

I år 2 000 er det forventet at Brasil vil ha verdens sjette største marked for mobiltelefoni.

Annonse