Annonse


Ping – maskinen er død!

For å gjøre ting verre så er det lett for avsender å forbli anonym.

I følge en konvensjon er det satt opp en grense for hvor store data-pakker en kan sende via TCP/IP.

Denne størrelsen kan overskrides med en del manipulering. Når signalene sendes til datamaskiner over et nettverk kan de få de problemer av å behandle signal som inneholder feil. Og da inntrer det såkalte Ping o’Death: Maskinen sier – Ping – og går i lås.

Her er en liste over en del system som krasjer:

Annonse


 • Solaris x86 v2.4-v2.5
 • Minix v1.7.4 og trolig flere
 • HP3000 v4.0, v5.0 og v5.5
 • Convex OS v11.5
 • NEXTStep
 • AOS
 • PowerMAC v7.5.2, v7.5.3 och v7.5.5
 • Windows 3.11 med WinSock
 • Novell v3.1
 • HP-UX
 • OpenVMS
 • Dec UNIX/OSF-1
 • Linux >v1.3, <=2.0.23
 • AIX
 • HP LaserJet (akkurat – skriveren)
 • Sun X Terminaler (ping -l 50000 255.255.255.255 krasjer alle på lanet 🙂
 • NCD X terminaler
 • HDS Viewstations

  Listen er fra svenske Flashback. De opplyser også at en del routere låste seg når de skulle formidle signalene. Dette gjaldt spesielt Ascend routere for ISDN.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse