Annonse


Kun ett telenummer?

I fremtiden vil det være slik at du kun benytter ett nummer uansett det dreir seg om vanlig telefon, mobil, fax, Internett, dataoverføring og lignende. Teleoperatøren din vil sende deg en samlefaktura som omfatter alle disse tjenestene. Utviklingsarbeidet med «morgendagens teletjenester» forgår nå for fullt ved Ericssons utviklingssenter i Arendal.

Alfatjeneste
– I Norge har vi allerede sett litt av fremtiden med Telenor sinAlfatjeneste, der du kan nåes på et og samme nummer enten du benytter mobil eller fast nett.
Denne tjenesten er foreløpig litt tungvint å bruke, fordi du må trykke på mange taster på telefonen, og du må forhåndsprogrammere timeplanen din, sier avdelingssjef Bjørn Tellefsen i Ericsson.

Stor interesse
– Vi opplever i dag stor interesse for systemet og har nå kontakt med flere land både i Europa og Latin-Amerika.

Etterhvert som de forskjellige systemene for faste og mobile, private og offentlige nett er bygget ut og tatt i bruk, er det stadig flere som ønsker en mulighet til å forenkle bruken av dem og samle de ulike tjenestene til et nummer, sier informasjonsdirektør Paul Falck i Ericsson.

Annonse


Rotete med mange nummer
Falck mener det fort blir litt tungvint å forholde seg til telefon på jobben og hjemme, kanskje fax begge steder, mobiltelefon og bærbar PC når du verken er hjemme eller på jobb, og så videre.

Blir for komplisert?
– Det nytter ikke å ha teknologisk avanserte løsninger hvis brukeren synes det er for komplisert å bruke. Mye av vårt arbeid er derfor rettet mot å forenkle bruken av systemet, vi forsøker å bygge en bro mellom ulike standarder og kommunikasjonssystemer sier Tellefsen.
Tidlig ute
Ericsson i Norge var tidlig ute med utviklingsarbeid innenforpersonlig telefoni. Sammen med Telenor etablerte deutviklingsprosjektet som resulterte i Alfanummertjenesten. Ericsson i Norge har ansvaret for utviklingen av denne type tjenester for hele konsernet og har levert et slikt system til Australia.