Annonse


Flere jobber i media

I følge programmet til INFO 2000, som i Norge er en oppfølger av Norsk Impact, arbeider nå mer enn 2 millioner mennesker i Europa med innholdsproduksjon.
Begrepet innholdsproduksjon defineres i programmet meget vidt, det spenner fra nyheter til værmeldinger, fra produksjon av radioprogrammer til TV, aviser og fagstoff.

Størst omsetning
Omsetningen for innholdsprodusenter var i 1994 på mer enn 150 milliarder ECU i Europa.
Dette er adskillig mer enn antall ansatte og omsetning i telekommunikasjonsbransjen, som samme året omsatte for 133 milliarder ECU og hadde litt over en million ansatte.
IT-industrien omsatte samme året for 133 milliarder ECU og engasjerte færre enn en million mennesker i Europa.
Stadig mer av innholdsproduksjonen vil overføres til elektroniske medier som Internett og CD-ROM. Denne utviklingen skjer også i Norge.

Eksploderer i Norge

I følge Rapport fra Statssekretærutvalget, «Bit for Bit», var det i 1994 engasjert 2.100 her i landet i produksjon av elektroniske informasjonstjenester. Omsetningen var da på litt over en milliard kroner.
Siden den gang har utviklingen på Internett eksplodert, men nyere tall for antall ansatte og omsetning har vært umulig å oppdrive.
CD-ROM-produksjonen i Norge har også skutt fart, noe som ble tydeliggjort ved et besøk på årets bokmesse i forrige uke. Her vrimlet det av nylanseringer og opplysninger om planlagte lanseringer av CD-ROM-plater som hovedsakelig var produsert i Norge.

Annonse


Økonomisk støtte?

For de som satser på en fremtid som innholdsprodusent til elektroniske medier, kan det være en fordel å ta kontakt med de som driver INFO 2000 programmet. Her kan du få støtte til programmer med fornuftig innhold dersom du satser på samarbeid med aktører i EU.
INFO 2000 er et EU-program, som har som hovedoppgave å videreutvikle elektronisk innholdsproduksjon. Du finner mer info om programmet på http://www.echo.lu/info2000/infohome.html.

Annonse


Annonse


Annonse