Annonse


Tredobler investeringene

Når Telenor mister norske markedsandeler på grunn av dereguleringen i markedet, må andelene internasjonalt økes. Telenor International vil gradvis øke de årlige investeringene i utlandet fra dagens 1 milliard til 3 milliarder.
Telenor satser på tre hovedområder, mobilkommunikasjon, satellittkommunikasjon og verdiøkende tjenester. Som et ledd i satsingen har Telenor blant annet utvidet sine eierandeler i den Ungarske GSM-operatøren Pannon. Det er meningen at den internasjonale satsingen skal skape verdier for Telenor på varig basis.

Annonse