Annonse


Avviser smart borgerkort

Danske myndigheter har arbeidet med utvikling av det såkalte borgerkortet siden på slutten av åttitallet. Kortet har vært omdiskutert. Mange har vært redd for «Storebror ser deg – samfunnet».
Andre har vært ubestridte tilhengere av kortet, som har vært forespeilet brukt som sykeforsikringskort og derigjennom til brukerbetaling av medisin. Kortet skulle samtidig være innbyggernes elektroniske nøkkel mot offentlige dataregistre.
Utviklingen har gått fra denne typen teknologi, blir det hevdet. Det var vanskelig å utvikle krypteringsnøker og elektroniske signaturer til denne typen kort. Nå arbeides det for å få mer offentlig informasjon tilgjengelig via Internett.
– Mange kommuner jobber med muligheten for å legge dataregistre ut på Internett, men de mangler sikkerhetsløsninger. Et plastkort gir større sikkerhet enn en ren pc-løsning, sier Keld Poulsen, prosjektleder for innføring av borgerkortet hos danske Kommunedata.
Poulsen mener, at det er fornuftig å vente på internasjonale løsninger for elektroniske signaturer og kryptering av data før for mye sensitivt materiale blir lagt ut på Internett.

Annonse


Annonse


Annonse