Annonse


IT-satsing i biblioteket

-En av målsettingene er at bibliotekene skal kunne hjelpe mot at befolkningen deles opp i informasjonsteknologiske A- og B-lag, sier Åse-Liv Birkenes i statens bibliotektilsyn. I dag har bare 64 biblioteker tilgang på f.eks. Internett. Men det satses friskt, og i år har 40% av tilsynets prosjektmidler gått til prosjekter på IT-området.
Statens Bibliotektilsyn legger i novemberutgaven av tidsskriftet Bok og Bibliotek stor vekt på statsbudsjettet, bevilgninger til IT- og konsekvenser.

Bibliotekdirektør Asbjørn Langeland mener at bibliotekloven sidestiller informasjonsformidling ved hjelp av nye hjelpemidler med den tradisjonelle litteraturformidlingen, men at grensesetting vil være aktuelt utifra rent økonomiske hensyn. Det ser likevel ut til å være stor enighet på bibliotekhold om å opprettholde «gratisprinsippet».
Bibliotektilsynets utkast til IT-plan inngår i et større planarbeid for IT på kulturområdet som presenteres 14. og 15. november.

Annonse


Annonse


Annonse