Annonse


Inngangsport for virus?

Mollatt, som til daglig jobber med datasikkerhet i Hydro, oppfordrer på det sterkeste til å ta på alvor den sikkerhetsutfordringen Internett byr på. Det er i denne sammenhengen hun trekker frem Java som et mulig «hull» ut mot Internett-brukere med uærlige hensikter.
I og med at én programbit i Java vil ligge på Internett og én i egen PC, vil det være vanskelig å ha oversikt over når programmer lastes over, og dermed å sjekke dem for virus, frykter Mollatt. -Internett har ikke sikkerhet i første rekke, påpeker hun. Mollat vektlegger bedriftenes – og ikke minst den enkelte brukers ansvar for å verne om eget nettverk ved å skape og overholde trygge sikkerhetsrutiner.