Annonse


Svake tall fra Digital

– Vi er ikke fornøyde med nullvekst. Det er allikevel viktig å påpeke at utviklingen delvis skyldes en vridning i vår strategi med økende fokus på tre kjerneområder: Høyytelse 64-bit Unix for virksomhetskritiske applikasjoner, Windows NT som hovedplattform for klient/server-løsninger og intranett, sier administrerende direktør Tom Scharning.
Scharning påpeker at utviklingen innen salg av Intel- og Alpha- servere har vært god i Norge.

På verdensbasis omsatte konsernet i perioden for 2,912 milliarder dollar mot 3,271 milliarder 1. kvartal i fjor. Denne nedgangen var også medvirkende til et negativt resultat på 66 millioner dollar.

Annonse