Annonse


Flere mobiloperatører

Som kjent har NetCom og Telenor Mobil i et felles brev til myndighetene pekt på at det ikke vil være heldig fra deres synspunkt å dele ut DCS-1800-lisenser til andre enn dem. Ekspedisjonssjef Per Sanderud sa følgende på NORTIBs høstkonferanse.
– Lisenser vil ikke bli brukt for å begrense adgangen til markedet. I prinsippet er det ingen begrensninger på hvor mange lisenser som kan deles ut. Likevel kan nok ikke alle som ønsker det få lisens. De tre begrensende faktorene er frekvenser, nummertilgjenglighet og ekspropriasjonsretter, sa Sanderud som pekte på at med den nye åttesifrete nummerplanen i Norge er det mye nummer tilgjengelig. Departementet vil imidlertid selge telefonnummer på markedet.

Det avgjørende er frekvensforvaltningen. Adm.dir. Torstein Ekholdt i Statens Teleforvaltning påpekte at det ikke er aktuelt å dele ut alle tilgjengelige frekvenser på 1800-bandet nå, men at det er ganske stor kapasitet ledig. Jostein Torp I Telesafe påpekte i debatten at det i de mest aktuelle byer og tettsteder der DCS-1800 er aktuelt er god enkelt å forvalte frekvenser.

Konkurransetilsynets direktør Einar Hope advarte meget sterkt mot å bruke lisenser og konsesjoner som aktivt regulerende ledd i markedsadgangen.– I prinsippet bør alle som har forutsetning for det få lisenser og så bør markedet avgjøre hvem som overlever, sa Hope.Etter disse uttalelsene synes det åpenbart at det iallfall blir delt ut tre DCS-1800-lisenser, kanskje flere.

Annonse