Annonse


Tale over Internett

Internettfon gjør det mulig å ringe for lokaltakst til andre deler av verden via Internett. Men foreløpig er det ikke like enkelt som å bruke telefonen. Den du ringer til må være on-line, eller dere må begge være tilkoplet en gatewayserver. Intel og Microsoft har i følge ukeavisa Telecom Revy, annonsert en allianse for å utvikle en teknologistandard slik at brukerne kan snakke sammen, uavhengig av hvilket datautstyr de har.

De som vil ta i bruk Internettfon må vurdere om kvaliteten er god nok. Foreløpig er den nok ikke det til forretningsmessig bruk. Vanlig telefoni har en forsinkelse på 50 til 70 tusendels sekund. Over Internett varierer forsinkelser ved dataoverføring på mellom 500 tusendels sekund og 1.5 sekunder, noe som er alt for tregt for overføring av tale.Samtidig vil begrenset nettkapasitet skape problemer med «trafikkork» i områder med stor trafikk.

Annonse