Annonse


IT i offentlig sektor

Noen nøkkeltall:
Antall IT arbeidsplasser i kommunene er ca. 58.000. Kostnaden pr. IT arbeidsplass er ca. kr. 23.000
Antall IT arbeidspallser i statlig sektor er ca. 138.000. Kostnaden pr. IT arbeidsplass er ca. kr. 20.000
Kilder: KS og Statskonsult