Annonse


Ikke kryptering

– Det er nok mulig å kryptere meldingene til personsøkere i Norge. Men økonomisk sett er det ikke noe alternativ, siden man vil være nødt til å oppgradere hver eneste søker. Tilsammen har vi 130 00 i bruk i Norge i dag.
Det er Berly Lund Grønning, informasjonssjef i Telenor Mobil som sier dette etter at man internt i selskapet har diskutert de mulighetene man har til å forbedre sikkerheten i personsøkernettet, etter at det ble kjent at avlyttingsprogramvare er å finne på Internett.
– Vi kommer til å gå gjennom alle våre brosjyrer og informasjonsmateriell, for å få med advarsel om at nettet ikke er sikkert og anbefale at brukerne velger andre måter å formidle sensitive opplysninger på, sier Grønning. – Men vi har jo foreløpig ikke hatt noen konkrete saker hvor avlytting er foregått, så det er vanskelig å si hvor viktig dette er.
– Men det kom som en overraskelse på dere at dette var mulig?
– Det var en overraskelse, ja. Inntil nylig var det nødvendig med spesialutstyr i millionklassen for å avlytte nettet – og den eneste installasjonen i Norge som kunne gjøre dette, forelå hos vår personsøkerdivisjon i Trondheim. Men det skjer en konstant, teknologisk utvikling på godt og ondt – og vi er nødt til å forholde oss til det.