Legen kan vegre seg mot å fjerne førerkortet fra en pasient som har kjørt bil hele livet.

Annonse


AI skal avgjøre om du får lov til å kjøre bil

Kunstig intelligens og øyesporing vil gi legene et objektivt grunnlag for å bedømme pasienters medisinske egnethet til å kjøre bil. Det er målet for det nye AI-prosjektet Driving Assessment in Healthcare (Dash) ved Örebro universitet.

Folk skal ikke fratas førerkortet uten grunn

“Det menneskelige aspekt er viktig. Folk som ikke trenger å slutte å kjøre skal heller ikke bli tvunget til det,” sier doktorgradsstudent Ravi Chadalavada ved Institutt for naturvitenskap og teknologi, Örebro universitet.

Legene er forpliktet til å rapportere pasienter som vurderes som uegnet i trafikken på grunn av sykdom, alder, kognitiv svikt etc. til Transportstyrelsen i Sverige. Dette er en vanskelig vurdering ettersom legen i mange tilfeller ikke kan fastslå sikkert i hvilken grad tilstanden påvirker pasientens kjøring.

Kunstig intelligens og øyesporingsteknologi

Målet med Dash er å lette legenes beslutninger ved å bruke kunstig intelligens og øyesporingsteknologi for å produsere data om pasientens kjøring, slik at legen kan ta avgjørelser basert på faktiske data.

Annonse


Idag er det ingen måte å vite hvor mye en sykdom faktisk påvirker pasientens evne til å kjøre bil. Legen kan vegre seg mot å ta førerkortet fra en pasient som har kjørt bil hele livet. Systemet vårt kan bli et verktøy for å håndtere manglene ved dagens løsninger. Ved å la pasienten kjøre bil med brillene våre kan vi generere en rapport som gir legen grunnlag for å ta en avgjørelse basert på fakta.

Ravi Chadalavada

Fortsatt legens beslutning

Ravi Chadalavada har i et par år arbeidet med å effektivisere kjørelæringen ved å lære en AI trafikkreglene og kombinere det med øyesporing. Underveis viste det seg at dette kunne anvendes også i helsevesenet. Kunstig intelligens kan ikke erstatte legen, men bidra til diagnostiseringen og spare tid.

Det blir interessant å se hvordan systemet kan brukes av helsevesenet. Det er fortsatt legen som må ta avgjørelsen, men AI vil gi ham et objektivt grunnlag for beslutningen.

Ravi Chadalavada

Annonse