Tim Sweeney
"De legger til rette for statlig overvåkning"

Annonse


Ut mot Apple: “Barna vil vokse opp i en dystopi om vi tolererer ubegrenset overvåkning fra private monopoler”

Torsdag lanserte Apple en en rekke verktøy som skal beskytte barn online og redusere spredningen av materiale som inneholder seksuelt misbruk av barn (CSAM, Child Sexual Abuse Material). Verktøyene omfatter funksjoner for iMessage, Siri og Search samt en mekanisme for å skanne iCloud-bilder for kjente CSAM-bilder.

Se til Kina

I et åpent brev anmodes Apple om å skrinlegge planene om å lansere disse verktøyene. Blant underskriverne er høyt profilerte bransjeeksperter og navn som Edward Snowden.

Selv om utnyttelse av barn er et alvorlig problem, og selv om bestrebelsene på å bekjempe problemet er velment, introduserer Apples forslag en bakdør som truer med å underminere grunnleggende beskyttelse av privatlivets fred for alle brukere av Apple-produkter.

Åpent brev til Apple

Epics Tim Sweeney hardt ut

Tim Sweeney antyder at Apple med iCloud Photos- og iCloud Messages-initiativene legger til rette for statlig overvåkning av befolkningen. “Apple legger etter alt å dømme opp til å bli et redskap for statlig overvåkning der det blir krevet av dem. Det har allerede utspilt seg i Kina.”

Saken var omtalt i ITavisen igår og det fikk kommentarfeltet til å blomstre.
Edward Snowden: Apple ruller ut masseovervåkning i hele verden

Jeg har forsøkt å se dette fra Apples synsvinkel, men jeg kommer ikke unna at dette er statlig spyware installert av Apple basert på en antagelse om skyld. Apple skrev koden og dens funksjon er å scanne personlige data og rapportere dem til regjeringen. Dette er noe helt annet enn et innholdsmodereringssystem på et offentlig forum/sosialt medium der operatøren kan scanne dataene for det de ikke vil hoste før de publiseres offentlig. Men dette er folks private data.

Tim Sweeney, Epic

Hash’ene som genereres fra filene blir sjekket mot kjente CSAM-bilder og National Center for Missing & Exploited Children blir informert om flaggede konti.

Annonse


Tvinges til å akkumulere uønskede data

Sweeney hevder videre at det forverrer problemet at Apple skrur på opplasting til iCloud som standard og igjen slår det på når du bytter telefon eller skifter konto. Dessuten tvinger Apple folk til “å akkumulere uønskede data og iCloud-emailkonto er obligatorisk”. Denne kontoen kan ikke slettes uten at folk mister alt de har kjøpt i Apple-økosystemet.

Tenk på barna. Tenk på den dystopi de vil vokse opp i hvis vi tolererer at private monopoler med ubegrensede overvåkningsmuligheter gradvis overtar de styrendes roller, uten å være bundet av liberale demokratiske prosesser.

Tim Sweeney, Epic

Antitrustsaken Epic-Apple

Det er med hentydning til antitrustsaken Epic-Apple og Apples vitnesbyrd om at de “må overholde alle gjeldende lover uansett hvor de driver forretning”, at Sweeney nevner at Apple formodentlig vil være et “redskap for statlig overvåkning hvor det er påkrevd” – og henviser til Apples omgang med den kinesiske regjeringen. 

Sweeney avslutter sin tweet-tråd med at “frihet er bygd på rettferdighet og begrenset offentlig myndighet. Den eksistensielle trussel er en uhellig allianse mellom regjeringen og monopolene som kontrollerer det offentlige ordskiftet og alle våre enheter under dekke av konstitusjonell beskyttelse som private selskaper”.

iCloud-opplasting i standardoppsettet

Sletter du mailkontoen, sletter du alt

For barnas skyld

Ulike kilder, Twitter

Annonse