Annonse


iOS fortsetter å ta markedsandeler fra Android

Historisk sett har iOS og Android delt markedet likt mellom seg her i Norge og andre lingnende markeder, i følge CIRP ser den trenden ut til å snu.

Tar en større del

Utviklingen siden september i 2020 har vært at iOS har tatt ett godt stykke til av det som tidligere var Android sin brukermasse. Huskeregelen for app-utviklere her i Norge har lenge vært at markedet er splittet veldig jevnt, nesten 50/50 mellom Android og iOS, men som vi kan se av grafen under så begynte iOS å dra i fra frem mot høytiden i fjor. Deretter har kurven sakte men sikkert jevnet seg noe ut.

Statistikk over markedsandel i Norge fordelt mellom iOS og Android. Kilde: Statcounter

Høyere lojalitet

Også i USA har forskjellen mellom iOS og Android sakte men sikkert blitt mindre, siden 2017 har iOS spist innpå Android med nesten 20% av markedet hvor de to gigantene nå deler markedet mellom seg.

cirp 2021 ios android activations share
For andre år på rad beholder Apple 50% av markedet i USA. Kilde: CIRP

I følge flere analytikere har dette flere årsaker, men den som trekkes frem som hovedfaktor er at lojaliteten til iOS og Apple har økt, mens Android har sett lojaliteten blant sin kundemasse synke over de siste årene.

cirp 2021 ios android loyalty
Lojaliteten i markedet øker for Apple og synker for Android. Kilde: CIPR

Tidligere år har Android kunne leve godt med at deres brukere hadde større sannsynlighet for å fortsette i Android sitt økosystem, mens nå er det Apple som høster godene ved dette byttet. Ved siste måling hadde iOS-brukere en sannsynlighet på 93 prosent for å fortsette innen Apple sitt økosystem, mens 88 prosent av Android-brukerne velger det samme på neste kjøp.

Annonse