Annonse


Våpenhvilen mellom Microsoft og Google er over

Microsoft og Google har hatt en avtale om å ikke møte hverandre i retten, nå er avtalen over.

Avtale på bakrommet

De to selskapene kan bli mer synlige i rettssalene og i media etter at våpenhvilen tar slutt, avtalen kom på plass mellom de to partene i 2015 for å unngå direkte konflikter og oppgjør med regulatoriske organer. På tross av selskapenes åpne, kobnkurransedrevne, natur så inngikk de altså en privat avtale hvor de avsluttet utstående saker og ble enige om å ikke saksøke eller rette klager mot hverandre uten å først forsøke å løse uenigheter i minnelighet.

I tillegg til å løse juridiske saker før de ble offentlig kjent og fem fjær ble til en hønsegård var målsetningen til avtalen å legge grunnlaget for et mer produktivt samarbeid mellom de to.

Ville ikke forlenge

I April i år forelå det en mulighet for å forlenge avtalen, men hverken Microsoft eller Google ville å forlenge tross fordelene begge har hatt med denne avtalen gjennom de siste årene. Tross alt er begge giganter innen samme bransje og at de har pågående avtaler om samarbeid som er unntatt offentligheten for å unngå ettersyn er ikke fordelaktig for noen av partene.

Annonse
Nå som “hanskene nå er kastet” er det vanskelig å vite hva som kommer i kjølvannet, men at selskapene vil fortsette å møte hverandre i media er iallfall sikkert.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse