Idag ligger Kinas romteknologi bar få år bak den amerikanske.

Annonse


Star Wars: Kinas romprogram gjør USA sårbar for romkrig

Amerikanske beslutningstakere må komme opp med en bedre romstrategi, advarte romfarts- og sikkerhetseksperten Brandon Weichert etter at Kina sendte et mannskap på tre til sin romstasjon torsdag.

Det første de må gjøre er å slå ut satellittene våre

For å vinne en romkrig mot amerikanerne, er det første kineserne må gjøre å slå ut eller blinde satellittene våre i et romangrep à la Pearl Harbor. Vi er ikke forberedt på å forsvare oss eller å gjengjelde på en måte som vil avskrekke Kina eller Russland fra å prøve dette under en geopolitisk krise.

Brandon Weichert, forfatter av “Winning Space: How America Remains a Superpower”

Byrået som har ansvar for Kinas bemannede romfartsprogram, China Manned Space Engineering Office (CMSEO), er ikke et sivilt organ som NASA. Det er underlagt Kinas militære myndigheter.

Romfart og militære myndigheter uadskillelig

De tre besetningsmedlemmene – Nie Haisheng, Liu Boming og Tang Hongbo – er tidligere kinesiske luftvåpenpiloter fra Folkets frigjøringshær. Det understreker at romfartsprogrammet og det kinesiske militæret er uadskillelig.

De tre medlemmene skal oppholde seg i stasjonens hovedmodul i tre måneder, noe som er det lengste opphold for noen kinesere i verdensrommet siden Beijing sendte sin første astronaut i bane rundt jorden i 2003. Den kinesiske romstasjonen, Tiangong, skal motta tilleggsmoduler i 2022.

Annonse


Antisatellittrakett

Den internasjonale romstasjonen (ISS) som ble sendt opp i 1998, er et partnerskap mellom USA, Canada, Japan, Russland og European Space Agency. Kina er avskåret fra å delta i ISS siden 2011 da USA av sikkerhetshensyn forbød romsamarbeid mellom NASA og kinesiske organisasjoner.

I januar 2007 skjøt Kina et antisatellittrakett mot en av sine egne, inaktive værsatellitter, noe som vakte internasjonal bekymring.

To romteknologier som kan lamme satellitter

Weichert peker på to kinesiske romteknologier som kan lamme amerikanske satellitter. For det første sa han at en ti meter lang robotarm som ifølge kinesiske medier kan løfte gjenstander på 20 tonn — er festet til den kinesiske romstasjonen og utgjør en alvorlig trussel.

I fredstid kan Kina bruke gripearmen til å fortøye romfartøyene. I krigstid kan de bruke dem til å plukke satellittene våre ut av bane eller sabotere dem.

Brandon Weichert

Laser

Den andre teknologien som utgjør en trussel mot amerikanske satellitter, er laser.

“Kina planlegger å installere en stor laser på stasjonen. De sier at den vil bli brukt til å fjerne romsøppel. I krigstid kan den brukes til å blinde amerikanske satellitter.

Brandon Weichert

Satellittkommunikasjon er ikke bare viktig for Washingtons militære evne, det er like viktig for økonomien. Uten satellittene vil økonomien sendes tilbake til “før 1970-årene”. Og Kina kommer til å ta ledelsen i verdensrommet, ifølge Weichert.

Haler innpå

“Kina er fortsatt bak oss. Men de er ikke lenger 18-20 år bak oss, er de seks-syv år bak oss. Amerikanske beslutningstakere trenger systemer og doktriner ikke bare for å forsvare satellittene, men også våre kommersielle interesser i rommet.

Brandon Weichert

Annonse