Chrome-utvidelser
De store nettleserleverandørene skal samarbeide om å utvikle en felles utvidelsesplattform for nettlesere.

Annonse


De samarbeider! Google, Apple, Microsoft og Mozilla vil standardisere nettleserutvidelser

De store nettleserleverandørene kunngjorde igår en WebExtensions Community Group i World Wide Web Consortium (W3C). Der skal de “samarbeide om å utvikle en felles utvidelsesplattform for nettlesere”.

WebExtensions-spesifikasjon

Google (Chrome), Apple (Safari), Microsoft (Edge) og Mozilla (Firefox) “har en felles visjon for nettleserutvidelser og jobber for å få til en fremtidig standardisering”. Dette innebærer å produsere en WebExtensions-spesifikasjon, API og tillatelsesmodell. Andre mål de setter seg er forbedring av ytelse og sikkerhet samt forebygging av misbruk og personvern.

Hvis de lykkes vil det gjøre det lettere å utvikle utvidelser som passer alle nettleserne. De vil bruke eksisterende APIer som fundament. Mer informasjon er tilgjengelig i charteret (se kilde nedenfor).

Nettleserne vil beholde sine utvidelsesbutikker

Gruppen vil ikke opprette et felles signerings- eller leveringssystem for utvidelser. Hver nettleser vil fortsatt ha sine egne utvidelsesbutikker med uavhengig “teknisk gjennomgang og egne redaksjonelle retningslinjer”. 

Annonse
Gruppen tar ikke sikte på å spesifisere alle aspekter ved utvidelser for nettlesere eller eksisterende implementeringer. De vil at nettleserne skal fortsette med å innovasjon og lansere API-er som kan forbedre plattformen for nettleserutvidelser.

De fire inviterer “andre nettleserprodusenter og utviklere av utvidelser – samt interesserte” til å bli med i gruppen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse