Samsung
Etterspørselen etter minnebrikker topper seg i 2023. Ill.foto

Annonse


Syd-Korea surfer høyt på supersyklus for minnebrikker

Syd-Koreas største halvlederprodusenter Samsung Electronics og SK hynix, forventes frem til 2023 å dra nytte av en kommende supersyklus i det globale minnebrikkemarkedet.

Supersyklus i minnebrikkemarkedet

Ifølge markedsanalytikerne IC Insights vil det globale salget av minnebrikker nå rekordhøye 1511 milliarder kroner i 2022.

Rekorden for det globale salget av minnebrikker ble satt under forrige såkalte supersyklus i 2018 da det nådde 1367 milliarder kroner. Salget falt med 32 prosent til 924 milliarder kroner i 2019. Iår forventes salget med støtte av økende priser, å nå 1300 milliarder kroner, opp 23 prosent fra ifjor.

IC Insights forventer at salget av DRAM-produkter vil utgjøre rundt 56 prosent av det globale minnebrikesalget, mens NAND flash-produkter vil utgjøre rundt 41 prosent.

Annonse
Salget vil ta seg ytterligere opp i 2022 og 2023, 16 prosent til 1511 milliarder kroner i 2022 og videre avansere 22 prosent til 1839 milliarder kroner i 2023.

Samsung størst i verden

Samsung er verdens største DRAM-chipmaker med en markedsandel på 42 prosent, etterfulgt av SK hynix med 29 prosent.

Samsung er også den største NAND-flashprodusenten med en global markedsandel på 32 prosent. SK hynix forventes å fullføre det bebudede oppkjøpet av Intels NAND-enhet i 2025.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse