EU krever ulovlig strømming av idrettsbegivenheter strengere regulert enn terror. Foto: Mario Klassen, Unsplash

Annonse


EU krever ulovlig sportsstrømming strengere regulert enn terror

Europaparlamentet vurderer en resolusjon som krever at online-tjenester tar ned ulovlig strømming av idrettsarrangementer innen 30 minutter. Ifølge Piratpartiets EU-parlamentsmedlem Patrick Breyer er planen farlig.

En torn i siden på de store ligaene

De siste årene har EU-kommisjonen vedtatt flere lover for å bekjempe ulovlig strømming av idrettsarrangementer. Inkludert i dette er opphavsrettsdirektivet og lov om digitale tjenester fra ifjor.

Disse lovene har en betydelig innvirkning på hvordan online-tjenester reagerer på klager om brudd på copyright. Men det finnes dem som hevder at opplastningsfiltre og den generelle håndhevelsen av piratstrømming ikke går langt nok.

Neste uke skal EU-parlamentets juridiske komité stemme over en resolusjon som går et skritt videre. Den tar for seg sanntidsstrømming av sportsarrangementer, noe som er en torn i siden på de store ligaene.

Annonse


30-minuttersfrist

Ifølge resolusjonsutkastet står arrangørene av sportsbegivenheter overfor betydelige utfordringer på grunn av piratsstrømming. For å bekjempe problemet bør online-tjenester pålegges å fjerne ulovlig strømming i løpet av få minutter. Det betyr at gjeldende lovgivning må oppdateres for å “spesifisere at fjerning av ulovlig innhold skal skje umiddelbart etter at de er varslet, og senest 30 minutter etter at sendingen startet”.

Ikke alle synes lovforslaget går langt nok og det blir forhandlet om endringer for å gjøre språket sterkere. Lovforslaget er rettet mot strømmetjenester og vertsleverandører. I Storbritannia kan piratstrømming tas ned umiddelbart, men det må foreligge rettskjennelse.

Rettskjennelse ikke nødvendig

EU-forslaget krever ikke nødvendigvis rettskjennelse, og det hilses velkommen av arrangørene. Resolusjonen ønskes derimot ikke velkommen av Piratpartiets parlamentsmedlem Patrick Breyer. Han ser ikke behov for lovgivningen og ber om at lovforslaget strykes da de eksisterende instrumentene gir mer enn tilstrekkelig handlingsrom. Sammen med De Grønne vil han stemme mot lovendringen.

Denne teksten bærer preg av å være diktert av lobbyister fra rettighetshaverbransjen. Den er en trussel mot grunnleggende digitale rettigheter.

Patrick Breyer, parlamentsmedlem for Piratpartiet

Kortere fjerningsfrist for sport enn for terror

Ifølge Breyer er det nye forslaget overdrevent belastende for nettbaserte tjenester. Den eksisterende Digital Services Act bør gir tilstrekkelig grunnlag for å håndtere brudd på rettighetslovgivningen.

En halv times frist på å ta ned ulovlig strømming er kortere enn det som kreves for terrorinnhold. Det er altfor kort, spesielt for små og ikke-kommersielle nettleverandører. Å gi private interessegrupper rett til å kreve innhold fjernet uten rettskjennelse, vil av erfaring også medføre blokkering av lovlig innhold.

Patrick Breyer

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse