wifisens
Sensor-teknologi er på vei inn i WiFi-teknologien, men personvern og sikkerhet er ikke diskutert nok, mener forsker som mener brukerne bør kunne deaktivere funksjonene. Bilde: Google Nest WiFi

Annonse


WiFi vil snart kunne analysere verden

Innen 2024 kommer 802.11bf WiFi-standarden, og den vil gjøre mer enn hva vi forbinder med “WiFi”.

Vi står foran en gigantisk forandring i forhold til data-insamling

Det nye er nemlig at denne kommende standarden får mulighet til å gjøre WiFi-enheter til sensorer som kan oppdage personer og objekter som er i nærheten.

Francesco Restuccia, assisterende professor hos Northeastern University, forklarer i en rapport at den nye standarden er en milepæl da den vil omforme WiFi-plattformen fra å være en kommunikasjons-protokoll, til å bli en komplett sensor-plattform.

WiFi-nett kan bli avanserte sensor-systemer, men ivaretas personvernet?

For ved å måle forstyrrelser i signalet, og fordi 802.11bf i stand til å både sende og motta signaler, kan den oppdage hvor nærme noe er (personer så vel som objekter) samt retning og hastighet.

Annonse


Restuccia mener dog det er problemer knyttet utviklingen av standarden, og det er det at sikkerheten og personvernet ikke har blitt nøye nok undersøkt og analysert.

Det gjenstår uansett arbeid for å sikre at teknologien ikke ødelegger for eksisterende trådløse signaler.

“For at standarden skal bli godkjent og nå masse-bruk så må vanlige personer støtte den underliggende teknologien.”

Francesco Restuccia

Teknologien kan aktiveres på eksisterende WiFi-standarder

Forskerne har dessuten oppdaget at de kan dra nytte av sensor-innsamlingsdata fra en rekke eksiterende WiFi-standarder, altså trengs ikke den helt nye standarden for at deler av dette skal fungere – også 802.11ad, 802.11ay, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax og 802.11be vil kunne gjøre mye av det.

Restuccia mener det vil være lett for hackere å snappe opp informasjon, gitt at WiFi-standarden er bygget på å sende ut signaler hele tiden.

“Det er vist at SENS-baserte enheter kan hente inn informasjon som hva som skrives, gester og aktivteter”. At dette er en personvern-stilling man bør ta seriøst, styrkes ytterligere at WiFi-signaler penetrerer vegger og ikke gir fra seg lys eller andre signaler som er enkle for brukeren å oppdage.

Restuccia påpeker derfor at det må være mulig for brukerne å melde seg ut av et slikt system. Det er det vanskelig å være uenig i, og det fremstår mer arbeid før dette aktiveres.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse