norsisrapport2021
IT-sikkerheten nå som så mange jobber hjemme er ekstra viktig da man ikke alltid er beskyttet av bedriftsnettet og kanskje føler seg mer trygg.

Annonse


NorSIS: – Skremmende hjemmekontor-sikkerhet

“Mer enn hver tredje spurte nordmann i arbeid bruker ikke eller vet ikke om de bruker totrinnspålogging for e-post eller andre kontoer i jobbsammenheng”, melder NorSIS i en fersk rapport der de har undersøkt hjemmekontor-sikkerheten i samarbeid med Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Hjemmekontor har kommet for å bli, mener NorSIS, men hva med sikkerheten?

 – Dette er skremmende høye tall, spesielt når vi vet at totrinnspålogging er det enkelttiltaket som reduserer sårbarheten for dataangrep mest. Bedriftene må innse at hjemmekontor har kommet for å bli, og innrette sikkerheten etter det. Da holder det ikke med store skjermer og gode stoler. De må ta et langt større ansvar for de digitale løsningene, og spesielt den svært sårbare adgangen til egne IT-systemer, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

Bare en av fire spurte oppgir at de bruker totrinnspålogging for pålogging i alle systemer i jobbsammenheng.

NorSIS, Trusler og trender, 2021

“I undersøkelsen oppgir så mange som 47 prosent at de ikke har blitt informert av sin arbeidsgiver om regler og rutiner for digital sikkerhet på hjemmekontoret”

Problemet med at så mange ikke er klar over to-trinns pålogging får konsekvenser, for rapporten hevder at “8 av 10 datainnbrudd i sky- og lagringstjenester er knyttet til kompromitterte passord”.

Det er altså ikke hull hackerne ser etter først, men brukere og bedrifter som ikke følger optimale sikkerhetsrutiner

Annonse


Bilde: NorSIS

– Når kriminelle får tak i passordet og det ikke er brukt totrinnspålogging, kan de utgi seg for å være en ansatt og be om en pengeoverføring, stjele opplysninger eller plante ondsinnet programvare eller løsepengevirus i bedriftens IT-system. Dette er selve nøkkelen til en svært stor del av datakriminaliteten som blir begått, sier Gundersen.

Om rapporten

“Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i uke 10 2021 gjennomført til sammen 1005 CAWI-intervjuer i et landsrepresentativt utvalg bestående av personer som er 18+ år, men hvor disse spørsmålene kun har blitt stilt til de i utvalget som er yrkesaktive.”

Annonse


Annonse


Annonse