Forskere ved NTU i Singapore med ny Random Number Generators (RNG) - teknologi. (NTU Singapore)

Annonse


Ny laser spyr ut 254 billioner tilfeldige tall hvert sekund

Man har hatt forskjellige måter å skape tilfeldige tall på i flere årtusen, siden før en gang symboler for tall var oppfunnet. Alle store sivilisasjoner har hatt behov for å gjøre tilfeldige utvalg og idag brukes tilfeldige tall i alt fra IT-sikkerhet og kryptografi til stokastiske variabler og kvantesimuleringer. 

Med flere dingser påkoblet nettet enn noensinne er behovet for sikkerhet og kryptografi stort og hovedutfordringene er å skalere og øke hastighetene.

254 000 000 000 000 tall

Nå har forskere ved det teknologiske universitet i Nanyang i Singapore, Yale og Trinity College Dublin samarbeidet om å utvikle et nytt system som bruker en laser med en lengde på kun én millimeter, som spretter mellom speil posisjonert på hver side av et timeglassformet hulrom, til å lage en maskin som produserer 254 billioner (254×10¹²) tilfeldige tall hvert sekund.

Spontane kvantesvinginger skaper tilfeldig støy som gjør intensiteten i laseren tilfeldig.

Annonse


Lysstyrken i laseren måles med høyhastighetskamera på 254 forskjellige steder i systemet, én billion ganger per sekund.

Men datamengden systemet genererer er så stor at man foreløpig kun har klart å lagre noen få nanosekunder av gangen før minnet blir fyllt opp. Faktisk tilsvarer datamengden 250 terabyte hvert sekund.

Ifølge forskerne genererer systemet tall over 100 ganger fortere enn andre datasystemer og overlegent. I tillegg er det unikt at systemet kan lage froskjellige strømmer av tall samtidig.

Videre ønsker forskerne å kommersialisere teknologien ved å integrere den i en chip. Da vil teknologien kunne innstalleres i vanlige datamaskiner.

Kilder:
Engadget
Science

Annonse


Annonse


Annonse