Overvåkningsarbeid
Kina er fortsatt landet som har flest overvåkningskameraer.

Annonse


Dette landet har flest overvåkningskameraer

Bruken av overvåkningskameraer øker stadig, men hvilket land har flest av dem?

Ikke så overraskende troner Kina øverst, og med god margin. Det kommer frem av en undersøkelse utført av PreciseSecurity.

Minst 200 millioner kameraer i Kina

Kriterier for at noe skal kalles et overvåkningskamera, er at kameraet er «et TV-system der signalene ikke blir distribuert offentlig, men som blir monitorert, primært for overvåkning og sikkerhetsformål».

Kina har fire ganger så mange overvåkningskameraer som det neste landet på lista, nemlig USA. I Kina er det installert minst 200 millioner kameraer. Disse skal dekke en befolkning på 1.39 milliarder innbyggere.

Annonse


Overvåkningskamera

USA flest kameraer per innbygger

Når det kommer til antall overvåkningskameraer per innbygger, er det imidlertid USA som troner øverst. Estimerte tall viser at det nå er installert minst 50 millioner overvåkningskameraer i landet. Disse skal overvåke hele USAs befolkning, som er på ca 327 millioner mennesker.

«Folk kaller ofte Kina en overvåkningsstat, mens USA i realiteten har flere overvåkningskameraer per innbygger. Når det gjelder antall kameraer per person er USA den klare lederen i verden», skriver PreciseSecurity.

Men, likevel; åtte av de ti mest overvåkede byene i verden er i Kina. London og New Dehli kaprer to av plassene.

India, Russland og Brasil har bare oppgitt sine tall for noen byer. Tallene for disse landene er derfor langt under gjennomsnittet for de andre landene. Russland har ca 196 000 overvåkningskameraer installert mellom Moskva og St. Petersburg.

Kilde:
TechSpot

Annonse