Annonse


Vil utkonkurrere Telenor og Telia

De nordiske fiberleverandørene IP-Only og Global Connect skal slå seg sammen. Begge selskaper er eid av investeringsselskapet EQT, og nå er målet å bli den ledende fiberleverandøren i de nordiske landene.

– Å bli større åpner opp for muligheter i denne sektoren, sier Martin Lippert, sjef i Global Connect. Han kommer også til å lede den nye organisasjonen.

Fusjonen skal «skape den ledende leverandøren av digital infrastruktur i Nord-Europa, skriver EQT i en pressemelding.

«Grenseoverskridende fibernettverk»

Den nye organsiasjonen skal blant annet tilby «et grenseoverskridende fibernettverk til foretak, offentlige virksomheter og forbrukere».

Annonse


– Både Telia og Telenor finnes i de nordiske landene, men mitt inntrykk er at de arbeider mer land for land. De holder seg innenfor grensene. Det skal vi gjøre annerledes gjennom å gi et nordisk tilbud, sier Lippert.

– Senere kan man også lære av hverandre. I Norge er vi fremgangsrike innenfor små- og mellomstore bedrifter. IP-Only i Sverige er sterkest på større selskaper. Der kan de ulike landene lære av hverandre og unytte hverandres verktøy.

Tanken er at IP-Only og Global Connect skal operere under samme navn fra og med februar neste år.

– Vi ønsker å få gjort dette raskt, sier Lippert.

450 ansatte i Norge

Global Connect er per dags dato den eneste aktøren, foruten Telia og Telenor, som har landsdekkende fibernett i Norge. Global Connect har i dag ca 450 ansatte i Norge, Etter fusjonen vil selskapet ha 1600 ansatte i Norge, Sverige og Danmark.

Kilde:
IDG.se
EQT

Annonse