ios-11-app-store-1280x720

Annonse


Disse applikasjonene har en veldig trist fremtid i møte på App Store

Apple har gått hardt til verks og slettet hele 181 vaping-applikasjoner fra den populære applikasjonsbutikken deres, App Store. Begrunnelsen er en rekke dødsfall og alvorlige skader som forbindes med vaping, elektroniske sigaretter.

Anses som reell helsefare

Det var først nettstedet Axios som meldte nyheten om at Apple ikke lenger tillater vaping-relaterte applikasjoner på App Store. Opplysningene er i ettertid bekreftet av Apple selv overfor Gizmodo, men de fortalte at brukere som allerede har lastet ned slike applikasjoner vil beholde dem.

Selskapet skriver i en uttalelse at de er nøye i arbeidet med å gjøre App Store til et trygt sted for kundene og spesielt de yngste. Noe av dette arbeidet innebærer ifølge selskapet å konstant vurdere applikasjoner opp mot den nyeste kunnskapen for å avdekke eventuell risiko mot brukernes helse og velvære.

“Eksperter har avdekket en rekke lungeskader og dødsfall som kobles opp mot e-sigaretter og vaping-produkter” står det i uttalelsen til Apple, som har besluttet å gjøre endringer i retningslinjene sine der disse nå omfatter oppfordring til bruk av vaping-produkter.

Kilde:
Gizmodo

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse