Pentagon avslører detaljer om sikkerhetsbrudd.
Et sikkerhetsbrudd som ble avdekket i oktober kan ramme 30 000 ansatte.

Annonse


Det amerikanske forsvarsdepartementet utsatt for massivt sikkerhetsbrudd

I tider som disse, med stor fare for spionasjetilfeller der nasjonale interesser står på spill, investerer stormaktene tungt med kapital i sikkerhet og rutiner for å avverge eventuelle cyberangrep. I USA har nå departementet som arbeider med nasjonale forsvarsinteresser opplevd et massivt sikkerhetsbrudd som har rammet titusener av ansatte.

Sensitiv informasjon på avveie

En rekke amerikanske nyhetsbyråer melder at Pentagon har gjort rede for et dataangrep rettet mot det amerikanske forsvarsdepartementet. Sikkerhetsbruddet har resultert i at sensitive opplysninger om departementets ansatte samt deres kredittkortdetaljer i mange tilfeller er på avveie. Tallet på antall rammede oppgis til å være omkring 30 000, men en representant forteller at saken er i startfasen av etterforskningen og at tallet kan justeres.

Sikkerhetsbruddet har i følge en kilde oppstått i forbindelse med et samarbeid mellom forsvarsdepartementet og en av deres tjenesteleverandører som av sikkerhetsmessige årsaker ikke navngis.

En kilde i departementet som sitter på opplysninger har uttalt seg om saken, og uttrykt i den forbindelse at bruddet kan ha funnet sted allerede for flere måneder siden, men at det først ble avdekket tidlig denne måneden. Vedkommende forteller også at det inntil videre ikke er avdekket tilfeller der sikkerhetsgraderte opplysninger er på avveie, men at det er for tidlig å si med sikkerhet.

Annonse


Enorme ressurser for å hindre angrep

Bruddet kan karakteriseres som svært spesielt med tanke på mengden kapital som hvert år øremerkes nasjonal sikkerhet mot både interne og fremmede trusler. Det kanaliseres enorme ressurser for å hindre slike angrep, noe som er grunnen til at myndighetene kritiseres for å ikke iverksette riktige tiltak for å avverge slike angrep. Blant annet rettes det mye kritikk mot myndighetene for å ikke utføre tilstrekkelig bakgrunnsjekk av selskaper de fører samarbeid med.

 

Kilde:
Associated Press