Netflix undersøkes for barnepornofilm
Den argentisk-produserte filmen Desire fra 2017 sjokkerer Netflix-seere.

Annonse


Denne filmen kan være ulovlig å se i Norge: Netflix rapportert til FBI for mulige seksuelle handlinger med barn

Filmen Netflix strømmer, argentinske Desire, undersøkes nå i USA av National Center for Missing and Exploited Children og FBI etter at nettsiden PJ Media varslet om saken.

Oppdatert,

Filmen er ikke tilgjengelig i norsk Netflix.

Argentinsk film kan være ulovlig

Årsaken er starten på filmen som inkluderer to jenter rundt 10 år, og en plutselig endring til en seksualisert scene. I henhold til amerikansk lovverk, heter det blant annet at “et bilde av et nakent barn kan utgjøre ulovlig barnepornografi hvis den er tilstrekkelig seksuelt suggestiv.”

Annonse
Flere sirkulerer klippet på Facebook, men det henvises til at også dette er ulovlig, selv om hensikten er god og man ønsker å rette oppmerksomhet mot Netflix sine rutiner når de godkjenner hva som skal sendes.

Filmen har 3,9 av 10 poeng på IMDB, og mange av de som har anmeldt filmen på siden finner innholdet naturlig nok motbydelig. Netflix har ikke svart Fox News sin henvendelse for en kommentar om saken, og FBI sin praksis er aldri å si noe om en eventuell etterforskning, ei heller om de faktisk etterforsker et mulig lovbrudd.

Dette sier norsk lov

Filmen er fremdeles tilgjengelig på amerikanske Netflix og i Norge.

Norsk straffelov sier følgende om barnepornografi. Det er slik at det er nok at karakteren “fremstilles som et barn”. Med andre ord spiller det ingen rolle at personen i rollen eventuelt er over 16 eller 18 år.

Straffeloven setter straff for ulike former for befatning med barnepornografi. Barnepornografi defineres som “kjønnslige skildringer i rørlige og urørlige bilder hvor det gjøres bruk av barn, noen som må regnes som barn eller noen som er fremstilt som barn”. Barnepornografi er det straffbart å produsere, innføre til eget bruk, besitte, overlate til en annen eller mot vederlag gjøre seg kjent med.”

Kilder:
Daily Mail
Fox News

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse