NSA samlet inn informasjon om 530 millioner telefonsamtaler i fjor.
NSAs samtaleinnsamling øker stort.

Annonse


NSA samlet inn informasjon om 530 millioner telefonsamtaler i fjor

Tall fra Office of the Director of National Intelligence (ODNI) viser at NSAs snoking økte stort i 2017.

Tre ganger så mye informasjon

Ifølge rapporten til ODNI, innhentet NSA informasjon om hele 534 396 285 telefonsamtaler i fjor. Det er en økning fra de drøye 151 millionene som ble samlet inn året før.

Informasjonen som samles inn består av hvilket nummer det ble ringt fra og til og hvor lenge samtalen varte. Dette er informasjon NSA har lov til å samle inn basert på Foregin Intelligence Surveillance Act (FISA). Hva det ble snakket om, navn, adresse og finansiell informasjon om personene, samles ikke inn. Ei heller GPS-koordinatene.

I tillegg samlet NSA inn informasjon fra 129 080 utenlandske personer, dette under FISA Section 702. Denne omtales som kontroversiell ettersom de utenlandske personene ikke trenger å være mistenkt for noe kriminelt for at NSA skal samle inn informasjon om dem.

Annonse


Nå er det slutt på denne typen overvåkning fra NSA

 

Kilde:
The Hill

Annonse


Annonse


Annonse