Telenor kan få en bot på nesten 1 milliard kroner for å ha brutt konkurranselovgivingen, ifølge Konkurransetilsynet.
Telenor kan få en bot på nesten 1 milliard kroner for å ha brutt konkurranselovgivingen, ifølge Konkurransetilsynet.

Annonse


Telenor kan få bot på 906 millioner kroner – dette sier Telenor

– Denne saken har betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge. Vår foreløpige vurdering er at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett, sier konkurransedirektør Lars Sørgard, i Konkurannsetilsynets pressemelding.

Kun to mobilnett – Telenor stakk kjepper i hjulene for et tredje, mener Konkurannsetilsynet
Videre heter det:

«Norge er et av svært få land i Europa med bare to landsdekkende mobilnett, tilhørende Telenor og Telia. Etablering av et tredje mobilnett har vært sentralt for å oppnå økt konkurranse i det norske mobilmarkedet.»

Avdelingsdirektør Gjermund Nese forklarer:

Annonse


– I Norge er vi storforbrukere av mobiltjenester. Sunn konkurranse er viktig for å sikre norske forbrukere et godt tilbud av disse tjenestene til lavest mulig pris.

Varselet er foreløpig, og derfor ikke vedtatt – dessuten har Telenor frist til 1. mars neste år å gi sin side av saken.

– Har misbrukt stillingen sin
«Dominerende selskap har et særlig ansvar for å unngå konkurransebegrensende adferd. Etter Konkurransetilsynets foreløpige vurdering har Telenor misbrukt sin dominerende stilling i perioden 2010–2014 gjennom to typer handlinger som satte utbyggingen av det tredje mobilnettet i fare.

Fra 2007 bygget Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi disse aktørene tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ikke var ferdig utbygd.»

– Det første misbruket gjelder Telenors avtalevilkår for å gi Network Norway tilgang til Telenors nett i den perioden det tredje nettet ble bygget ut. Disse vilkårene reduserte lønnsomheten ved utbyggingen av det tredje nettet, sier Sørgard.

– Det andre misbruket dreier seg om at Telenor har inngått eksklusivavtaler med fire mobiloperatører og på denne måten begrenset det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder, sier Sørgard.

Telenor hevder de er overrasket
Telenor har vært kjappe med å svare, og har lagt ut egen pressemelding:

− Varselet gir uttrykk for en foreløpig vurdering fra Konkurransetilsynet, som vi nå skal gå nøye gjennom før vi vurderer hvordan vi skal svare på varselet, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Telenor på sine side forklarer at de har samarbeidet med tilsynet:

«Varselet viser at Konkurransetilsynet vurderer å ilegge Telenor en bot på 906 millioner kroner. Varselet fra Konkurransetilsynet gjelder mistanke om brudd på konkurransereglene relatert til grossistavtaler i det norske mobilmarkedet i perioden 2010 til 2014. Telenor har samarbeidet med Konkurransetilsynet, og lagt forholdene til rette for deres arbeid. Dette samarbeidet vil fortsette, og Telenor vil gå grundig gjennom varselet og gi innspill til Konkurransetilsynet. »

– Vi har ventet fire år på en tilbakemelding
− Telenor er overrasket over varselet ettersom Asker og Bærum tingrett i 2012 tok stilling til samme avtaletype og konkluderte med at dobbeltroamingforbudet var lovlig i henhold til konkurransereglene, sier Svendsen.

«Vi har ventet i fire år på tilbakemelding fra Konkurransetilsynet. Derfor antar vi at vi må vente enda en stund før Konkurransetilsynets etterforskning får sin endelige konklusjon, sier Berit Svendsen.

Saken gjelder som det fremgår et historisk forhold og vi venter ikke at varselet får negativ betydning for Telenors virksomhet. »

 

Kilder:
Konkurransetilsynet
Mynewsdesk

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse