Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Myndightetene mener at et strengere lovverk vil gjøre det lettere å håndheve. (Ill.: Jon Åslund)

Nå riskerer fildelere inntil ti år i fengesel

Myndighetene i Storbritannia ønsker å innføre strengere og klarere lovgivning rundt beskyttelsen av åndsverk.

Den britiske regjeringen har bekreftet at den ønsker å innføre lovgivning som øker straffen for brudd på åndsverkloven til 10 år i fengsel.

Møter kritikk
Flere akademikere har allerede luftet sin mistro til om den nye lovgivningen lar seg gjennomføre i praksis, kostnadene ved den og effekten mot fildeling.

Klare linjer
Baronesse Neville-Rolfe, parlamentarisk under-statssekretær og statsråd for intellektuelleiendom skriver i en uttalelse at «vi foreslår nå endringer som inkluderer økt maksimal straff, men som samtidig tar opp bekymringer rundt omfanget av den straffbare handlingen. De reviderte reglene vil bidra til å beskytte rettighetshavere, samtidig som grensene for den straffbare handlingen tydeligere , slik at alle kan forstå hvordan reglene skal brukes.»

Over 1000 klager
En oppsummering av innsendte responser viser at 938 kommer via gruppen «Open Rights Group», og flere av disse påpeker at det i lovforslaget ikke er definert noe krav om å bevise at den som har brutt åndsverkloven har gjort dette med overlegg og en intensjon om å forårsake skade for å bli kjent skyldig.

Myndighetene har besvart denne bekymringen ved å si at den godtar at det er bekymringer, og skriver videre: «forslagets intensjon er at straffbare forhold ikke bør gjelde for lav-nivå krenkelser som har en minimal effekt eller forårsaker minimal skade for rettighetshavere, spesielt hvor de involverte ikke er klar over virkningen av sin oppførsel.»

Kilde:
ArsTechnica

 

 

Stikkord: fildeling