Annonse


Vil ha mer kontroll over nettet

I dag er det den USA-baserte, internasjonale organisasjonen ICANN som har det tekniske ansvaret  Internett-standardene.

Diskuterer nytt system
Men denne ordningen er under diskusjon.

Mens EU og europeiske land (Norge inkludert) mener at FN bør få større makt, mener land som Kina, Iran og Saudi-Arabia at ansvaret i større grad bør legges på regjeringene i de enkelte land.

Møtes til uka
Neste uke møtes den internasjonale teleunionen ITU i Busan, Sør-Korea.

ITU har blitt et viktig forum for å diskutere framtidig styring av nettet, og flere land ventes å komme med forslag.

22 arabiske land
Det britiske IT-nettstedet The Register har publisert forslaget til ITU-sammenslutningen av arabiske land.

Denne gruppa omfatter til sammen 22 land (se fullstendig liste HER), blant dem Saudi-Arabia, Algerie, Libanon, Irak og De Forente Arabiske Emirater.

Ikke uavhengighet
Av dokumentet går det fram at disse landene ønsker seg en sterkere statlig styring av nettet.

De vil med andre ikke at et privat, uavhengig organ som ICANN (som ikke har som oppgave å styre innholdet eller være politisk aktør) skal fortsette å ha kontrollen.

– En rett som stater har
De ønsker heller ikke at andre land (les vestlige) skal fortelle dem hva som skal være tillatt eller forbudt å legge ut på nettet.

– Å utforme politikken for Internett er en rett suverene stater har, heter det blant annet i dokumentet.

Blir neppe vedtatt
Det er likevel små sjanser for at slike synspunkter skal vinne fram på møtet.

I 2012 ble det full splittelse på et ITU-møte i Dubai, et møte som en amerikansk deltaker senere mente lignet på bar-scenen i den første Star Wars-filmen.

Norge sa nei
USA fikk støtte av 55 land i sitt syn på nettet som fritt og uavhengig av skiftende politiske interesser (selv om mange land mente at det i for stor grad blir styrt av amerikanske interesser).

Heller ikke Norge skrev under på det omstridte sluttdokumentet, som blant annet var preget av land som Iran og Cuba med et sterkt behov for nettsensur.

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse