VARIOUS

Annonse


Fire land er unntatt fra overvåking

Trodde du at NSA driver overvåking i alle land utenfor USA?

Fire land unntatt
Da må du tro om igjen. For selv om de kanskje både bryter retningslinjene sine og går omveier, så har de faktisk ikke rett til å drive overvåking verken i Storbritannia, Canada, Australia eller New Zealand (de såkalte Five Eyes-landene).

Disse fire landene har ifølge dokumenter som Washington Post har fått tilgang til ikke-overvåkingsavtaler med USA.

Dermed kan ikke amerikanske myndigheter overvåke dem.

Annonse


Kan overvåke hverandre
Derimot har de full anledning til å innhente informasjon fra de nevnte landenes egne etterretningsorganisasjoner, om disse vil gi dem det.

Nå har vanligvis ikke de enkelte lands overvåkingsorganer overvåke egne borgere. Men hva om de inngår avtaler om å overvåke hverandre, for så å overlevere materialet til USA via tredjepart?

Ingenting hindrer dem i det.

Liten praktisk verdi
Med andre ord har nok ikke-overvåkingsavtalene liten praktisk betydning.

Spesielt når vi tenker på at NSA også kan innhente data fra amerikanske selskaper som opererer i utlandet, enten de heter Facebook, Google eller Microsoft (som protesterer).

Annonse