Annonse


Kan velte hele WhatsApp-kjøpet

For to uker siden ble det kjent at Facebook kjøper meldingsplattformen WhatsApp, som har mer enn 450 millioner brukere.

Godt kjøp?
Det som vakte mest oppsikt var likevel prisen. Hele 16 milliarder dollar (om lag 97 milliarder norske kroner) måtte Facebook ut med.

Mange har i ettertid stilt spørsmål om dette var et godt kjøp, og om prisen var riktig.

Forlanger at det stoppes
Nå kan det tenkes at hele kjøpet kan bli stoppet.

Annonse
To amerikanske personverngrupper, EPIC (Electronic Privacy Information Center) og CDD (Center for Digital Democracy) har nemlig klaget WhatsApp-kjøpet inn for det amerikanske konkurransetilsynet FTC (Federal Trade Comission).

– Uforenlig med Facebook
Årsaken er at de anser WhatsApps personvernpolitikk for å være uforenlig med Facebooks egen politikk på området.

– I vår klage oppfordrer vi FTC til å undersøke om det er tilstrekkelig vern på plass for å skjerme personopplysninger fra WhatsApp-brukere fra innsyn fra Facebooks side, heter det på EPICs nettsted.

– Ante ingenting
I klagen står det blant annet:

WhatsApp-brukerne valgte en tjeneste som legger vekt på personvern. De ante ikke at de ville bli gjenstand for Facebooks praksis når det gjelder data-innhøsting.

– Det er dette som er poenget
Organisasjonene påpeker at det er nettopp denne kryss-adgangen som gjør kjøpet attraktivt for Facebook.

Om de får gjennomslag hos FTC, kan hele kjøpet stå i fare.

– Separat selskap
Facebook tar klagen svært alvorlig, og har allerede svart.

– Som vi har sagt flere ganger vil WhatsApp operere som et separat selskap og fortsette å oppfylle sine krav til personvern og sikkerhet, heter det fra den kanten.

Kan bli avvist
FTC har på sin side ikke gitt noen tilbakemelding så langt, og dermed har den forløpig ikke fått juridisk tyngde. Det kan tenkes at den blir avvist, og i så fall får den ingen effekt.

WhatsApp har hele tiden blåst av alle som påstår at Facebook egentlige motiv for kjøpet i hundremilliardersklassen er alle personopplysningene de sitter på.

Hva er motivet da?
Alle andre spør seg imidlertid om hva som kan være motivet når tilgangen til den halve milliarden brukerkontoer ikke er det.

Kilder:
CNet
​ArsTechnica
 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse