Datalagringsdirektivet har møtt mye motstand i Norge. Nå kan motstanderne kanskje få det som de vil, selv om direktivet ble vedtatt i Stortinget. (Bildet er fra en demonstrasjon i fjor)

Annonse


Datalagringsdirektivet kan falle

Det omstridte Datalagringsdirektivet (DLD) kan komme til å falle før dfet blir innført i Norge.

Kommer fra Østerrike
Nå skal nemlig direktivet vurderes i Europadomstolen, EUs høyeste juridiske organ (må ikke forveksles med Menneskerettighetsdomstolen, som ligger under Thorbjørn Jagland og Europarådet.

Det er den østerrikske provinsen Kärnten har sammen med 11 000 privatpersoner og en enkelt ansatt i et teleselskap som har bedt forfatningsdomstolen i Wien om å foreta en juridisk vurdering av direktivet.

Tviler på om det er lov
Denne fant at direktivet kan stride både mot den østerrikske grunnloven, EUs «grunnlov» (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) og EUs menneskerettighetskonvensjon (The European Convention on Human Rights).

Annonse
– Vi tviler på at EUs Datalagringsdirektiv er kompatibelt med rettighetene som garanteres av EUs rettighetscharter, sier Gerhard Holzinger, som leder den østerrikske forfatningsdomstolen.

Han opplyser at domstolen nå avslutter sitt arbeid med saken i påvente av at EU-domstolen skal uttale seg.

Overvåking uten mistanke
Hovedproblemet er, slik Holzinger ser det, at Datalagringsdirektivet gjelder folk som myndighetene i utgangspunktet ikke har noe uoppgjort med.

Mens det er bred aksept for at folk som er mistenkt for kriminalitet kan etterforskes, kan det i følge Holzinger ikke forsvares verken med østerriksk lov eller EU-lov at folk som i utgangspunktet ikke er mistenkt for noe som helst settes under overvåkning fra myndighetenes side.

Utsatt til neste høst
Dette samsvarer med den norske kritikken mot direktivet, som har kommet fra alle deler av det politiske spekteret så nær som Arbeiderpartiet.

Selv om Stortinget vedtok direktivet 4. april i fjor, har krangel om hvem som skal finansiere det og hvordan det skal implementeres så langt ført til at innføringen er utsatt til slutten av 2013.

Kan falle i hele EU
Flere land, blant dem Sverige, har allerede innført direktivet. Det har også Østerrike. Det er derfor oppsiktsvekkende at det juridiske organet som skal vurdere om vedtak strider mot grunnloven først melder seg lenge etter at loven er innført.

Skulle Europadomstolen mene det samme som forfatningsdomstolen i Østerrike, kan Datalagringsdirektivet falle over hele Europa.

Det blir i så fall et formidabelt nederlag for de kreftene innen justissektoren som har ivret for direktivet.

Kilde:
PC Advisor

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse